آزمایشگاه مجهز دانشگاه فردوسی

کلیه آزمایشات و پروژه های تحقیقاتی این شرکت در آزمایشگاه مجهز دانشگاه فردوسی و نیز آزمایشگاه اکرودیته خصوصی طرف قرار داد صورت میگیرد . لازم به ذکر است نیروهای مستقر در آزمایشگاه های ذکر شده ، به صورت تمام وقت و پاره وقت ، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا علوم و صنایع غذایی می باشند .

ارمغان رضوان توس
ژلاتین ژلاتین